top of page
tuinen-stijn-bouchet-tongeren-142.jpg

Privacy- en cookiebeleid

Tuinen Stijn Bouchet bv, gevestigd aan Overhaamlaan 48, 3700 Tongeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 

 • Tuinen Stijn Bouchet bv

 • BTW BE 0806 405 441

 • www.stijnbouchet.be

 • Overhaamlaan 48

 • 3700 Tongeren

 • +32 (0)492 45 51 51

Dhr. Stijn Bouchet is de Functionaris Gegevensbescherming voor Tuinen Stijn Bouchet bv. Hij is te bereiken via info@stijnbouchet.be of op telefoonnummer +32 492 45 51 51.

De verwerking van persoonsgegevens


Tuinen Stijn Bouchet bv verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wel is dit mogelijk als zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder, danwel jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stijnbouchet.be Wij verwijderen dan deze informatie.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • Het verbeteren van onze website en het aanbod van producten en diensten afstemmen op uw voorkeuren.;


Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Tuinen Stijn Bouchet bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het bewaren van persoonsgegevens


Tuinen Stijn Bouchet bv bewaart uw gegevens gedurende maximaal zeven jaar. Ongebruikte accounts worden, door ons, na zes maanden automatisch verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden


Tuinen Stijn Bouchet bv deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuinen Stijn Bouchet bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken


Tuinen Stijn Bouchet bv maakt gebruik van functionele, analytische en marketingcookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tuinen Stijn Bouchet bv gebruikt functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast plaatsen we cookies die uw voorkeursinstellingen onthouden en die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen zodat u uw cookie toestemming kan aanpassen bij een volgend bezoek aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinen Stijn Bouchet bv Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stijnbouchet.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tuinen Stijn Bouchet bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens


Tuinen Stijn Bouchet bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stijnbouchet.be.

Laatste versie van dit document gepubliceerd op 01/09/2022

bottom of page